Rozstrzygnięcie przetargu łącznego ogłoszonego w dniu 04.11.2013r. i sprostowanego dnia 22.11.2013r.Przetarg łączny przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w dzienniku „PULS BIZNESU” nr 210 [3976] z dnia 04.11.2013r. i sprostowania opublikowanego w dzienniku „PULS BIZNESU” nr 223 [3988] z dnia 22-24.11.2013r. oraz na stronie internetowej www.kssse.pl.

 

Przedmiotem przetargu łącznego przeprowadzonego 12 grudnia 2013r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość gruntową o powierzchni 1,0000 ha i uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Kostrzyn Kompleks nr 3. 

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono przedsiębiorcę DOLNOŚLĄSKA FIRMA LOGISTYCZNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawidowie.