Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniach 26-28 lipca 2013r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w „PULS BIZNESU” nr  nr 142 [3908]  z dni 26-28 lipca 2013r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

 

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniach 25-30 września 2013r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Goleniów.

 

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę ECO-BLEND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świnoujściu.