Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 08.05.2013r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w „PULSIE BIZNESU" nr 87 [3853]  z dnia 08.05.2013r i na stronie internetowej www.kssse.pl.

 

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniach 12-25 czerwca 2013r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Nowa Sól Kompleks nr 1. 

 

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę Nord Napędy Zakłady Produkcyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Soli.