Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 09.11.2012r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w „PULSIE BIZNESU" nr 216 [3734] z 09.11.2012r. i na stronie internetowej www.kssse.pl
 

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych 3 grudnia 2012r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Gorzów Wlkp..
 

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę: TPV Displays Polska Sp. z o.o. z siedzibą Gorzowie Wlkp..