Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 31.10.2011 (Podstrefa Wronki)Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku Rzeczpospolita nr [9070] w dniu 31.10.2011r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

 

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniach 22-29.11.2011r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Wronki

 

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę Amica Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach.