Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 03.06.2011r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku „Puls Biznesu" NR 106 [3375] w dniu 03.06.2011r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

Przedmiotem rokowań było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa Chodzież.

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono firmę Europol Meble Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Chodzieży.