Rozstrzygnięcie przetargu łącznego ogłoszonego w dniu 01.04.2011r.Przetarg przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w PULS BIZNESU" nr 64 [3333] w dniach 01-03.04.2011r. i na stronach internetowych www.kssse.pl

Przedmiotem przetargu łącznego przeprowadzonego w dniu 28.04.2011r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomości gruntowe o powierzchni łącznej 3,0699 ha oznaczonej nr ewidencyjnym 37/1, położonej w obrębie 7- Zatorze Fabryczne, m. Kostrzyn nad Odrą, kompleks nr 1 podstrefy Kostrzyn K-S SSE i uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Kostrzyn.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono przedsiębiorcę GREEN SOURCE POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.