Rozstrzygnięcie przetargu łącznego ogłoszonego w dniu 25.11.2010r.Przetarg przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541) oraz zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w dzienniku „Puls Biznesu" NR 227 (3243) w dniu 25.11.2010r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

Przedmiotem przetargu łącznego przeprowadzonego w dniu 17.12.2010r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość i uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Gorzów Wlkp..

W dniu złożenia ofert (17 grudnia 2010r.) nie wpłynęła żadna oferta - nie wyłoniono żadnego przedsiębiorcy.