Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 14.09.2010r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku "Puls Biznesu" NR 178 (3194) w dniu 14.09.2010r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

Przedmiotem rokowań było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa Słubice.

W dniu złożenia ofert (6 października 2010r.) nie wpłynęła żadna oferta - nie wyłoniono żadnego przedsiębiorcy.