Rozstrzygnięcie przetargu łącznego ogłoszonego w dniu 09.08.2010r.Przetarg przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w dzienniku „PULS BIZNESU" nr 152 (3168) w dniu 09.08.2010r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

Przedmiotem przetargu łącznego przeprowadzonego w dniu 14.09.2010r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość i uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Stęszew.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono przedsiębiorcę ForTec Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu.