Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 22.01.2010r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2541) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku „Puls Biznesu" NR 15 (3031) w dniu 22.01.2010r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniu 15.02.2010r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa Swarzędz.

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono firmę R. Twining and Company Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.