Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 16.12.2009r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2541) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku „Puls Biznesu" NR 245 (3006) w dniu 16.12.2009r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

W dniu złożenia oferty (25.01.2010r.) nie wpłynęła żadna oferta. Nie wyłoniono żadnego przedsiębiorcy.