Rozstrzygnięcie dwóch przetargów łącznych ogłoszonych w dniu 02.11.2009r.Przetargi przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541) oraz zaproszenia do trzech przetargów łącznych opublikowanego w dzienniku „PULS BIZNESU" nr 214 (2975) w dniu 02.11.2009r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

Przedmiotem przetargu łącznego, o których mowa w pkt. I zaproszenia do trzech przetargów łącznych było wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość ozn. nr ewid. działki 4/17, o pow. 0,6417 ha, położoną w obrębie 3 miasta Kostrzyn nad Odrą i uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Kostrzyn. W dniu złożenia oferty nie wpłynęła żadna oferta. Nie wyłoniono żadnego przedsiębiorcy.

Przedmiotem przetargu łącznego przeprowadzonego w dniach 24-26.11.2009r., o których mowa w pkt. II zaproszenia do trzech przetargów łącznych było wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość ozn. nr ewid. działki 9/6, o pow. 6,3676 ha, położoną w obrębie Świecko, Gmina Słubice, na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Słubice-Kompleks nr 2 i uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Słubice.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono przedsiębiorcę MENPOL Andrzej Mencel spółka komandytowa z siedzibą w Słubicach.