Rozstrzygnięcie przetargu łącznego ogłoszonego w dniu 19.05.2009r.Przetarg przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541) oraz zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w dzienniku „PULS BIZNESU" nr 96 (2857) w dniu 19.05.2009r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

Przedmiotem przetargu łącznego przeprowadzonego w dniach 19 czerwiec - 24 lipiec 2009r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość i uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Kostrzyn.

W wyniku przeprowadzonego przetargu łącznego wyłoniono przedsiębiorcę – TACONIC Sp. z o.o..