Rozstrzygniecie przetargu łącznego ogłoszonego w dniu 14.11.2008r.Przetarg przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2541) oraz zaproszenia do przetargu opublikowanego w dzienniku „PULS BIZNESU" nr 223 (2730) w dniu 14-16.11.2008r. i na stronach internetowych www.kssse.pl, oraz sprostowania do przetargu opublikowanego w dzienniku „PULS BIZNESU” nr 236 (2743) w dniu 03.12.2008r. i na stronach internetowych www.kssse.pl.

Przedmiotem przetargu łącznego było wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość i uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Gubin.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono przedsiębiorcę TEKRA Sp. z o.o. w organizacji.