Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 23.07.2008r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2541) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanych w dzienniku „Puls Biznesu" NR 143 (2650) w dniu 23.07.2008r.

Przedmiotem rokowań jest wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa Goleniów.

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono firmę AGATRANS „MULTI PROJEKT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.