Rozstrzygniecie przetargu łącznego ogłoszonego w dniu 28.05.2008r.Przetarg przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2541) oraz zaproszenia do przetargu opublikowanego w dzienniku „PULS BIZNESU" nr 103 (2610) w dniu 28.05.2008r. oraz na stronach internetowych www.kssse.pl.

Przedmiotem przetargu łącznego było wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość i uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Nowa Sól.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono przedsiębiorcę ALUMETAL SWARZĘDZ Sp. z o.o.