Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 07.04.2008r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2541) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku „Puls Biznesu" NR 68 (2575) w dniu 07.04.2008r. oraz na stronach internetowych http://www.kssse.pl

Przedmiotem rokowań było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa Goleniów.
Nie wyłoniono żadnego przedsiębiorcy. W dniu złożenia oferty nie wpłynęła żadna oferta.