Rozstrzygniecie przetargu łącznego ogłoszonego w dniu 25.03.2008r.Przetarg przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2541) oraz zaproszenia do przetargu opublikowanego w dzienniku „PULS BIZNESU" nr 59 (2566) w dniu 25.03.2008r. oraz na stronach internetowych http://www.kssse.pl/

Przedmiotem przetargu łącznego było wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość i uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Nowa Sól.
W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono przedsiębiorcę Utescheny Polska Sp. z o.o.