Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 07.02.2008r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 254, poz. 2541) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku „Puls Biznesu" Nr 27 (2534) w dniu 07.02.2008r. oraz na stronach internetowych http://www.kssse.pl.
Przedmiotem rokowań jest wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa Karlino.

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę DRINKTECH JAROSŁAW WOLSKI.