Rozstrzygnięcie przetargu łącznego ogłoszonego w dniu 04.02.2008r.Przetarg przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2541) oraz zaproszenia do przetargu opublikowanego w dzienniku „PULS BIZNESU" NR 24 (2531) w dniu 04.02.2008r. oraz na stronach internetowych http://www.kssse.pl.
Przedmiotem przetargu łącznego było wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość i uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Gorzów.
W wyniku przeprowadzonego przetargu łącznego nie wyłoniono żadnego przedsiębiorcy. W dniu złożenia oferty nie wpłynęła żadna oferta.