Sprostowanie zaproszenia do rokowań opublikowanego 14 marca 2013r. - Podstrefa KostrzynSprostowanie zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku Puls Biznesu z 14 marca 2013r. NR 52 (3818) - Podstrefa Kostrzyn

 

W zaproszeniu prostuje się zapisy pkt. 6 i 7 nadając im nowe brzmienie:

6. Oferty z dopiskiem „Rokowania Podstrefa Kostrzyn” należy składać w siedzibie Spółki (pokój nr 12) w Kostrzynie nad Odrą, ul. Orła Białego 22, w terminie do dnia 25.06.2013r., do godz. 10.00.

7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2013r. o godz. 11.00.

 

Informacji na temat rokowań i „Specyfikacji  istotnych warunków rokowań" udziela się w siedzibie Spółki w Kostrzynie nad Odrą. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim
i angielskim dostępna jest na stronie internetowej K-S SSE S.A. www.kssse.pl.