Wynik przetargu - Przetarg 008-2021INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

008/2021

Budowa zatok parkingowych w pasie drogowym ul. Motoryzacyjnej w Nowej Soli dz. nr 120,11/5,127/3 obręb 6 Miasto 

Tryb zamówienia i nazwa zamówienia

DO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 Zamówienie nie zostało udzielone

lub

1) Data udzielenia zamówienia: 28.01.2022r  kwota umowy za wykonanie zadania - 473 120,00 PLN netto

2) NAZWA PODMIOTU, któremu udzielono zamówienia

Nazwa: Prowadzenie Inwestycji Marek Jarosz ul. Spawaczy 18/2D, 65-119 Zielona Góra

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej  

2) DATA ZAMIESZCZENIA NINIEJSZEJ INFORMACJI:

08.02.2022r