Wynik przetargu - Przetarg 007-2021INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

007/2021

Awaryjna przepompownia wód deszczowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 14/11, obręb 0006, jedn. ewid. 080401 1. Miasto Nowa Sól

Tryb zamówienia i nazwa zamówienia

DO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 Zamówienie nie zostało udzielone

lub

1) Data udzielenia zamówienia: 29.11.2021r  kwota umowy za wykonanie zadania-      617 900,00 PLN netto

2) NAZWA PODMIOTU, któremu udzielono zamówienia

Nazwa: PI Inżynieria Sp. z o.o.; ul. Podmiejska Boczna 11, 66-400 Gorzów Wlkp

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej  

2) DATA ZAMIESZCZENIA NINIEJSZEJ INFORMACJI:

29.11.2021r