Wynik przetargu - Przetarg 006-2021INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

006/2021

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do 1MW na terenie  Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą, podstrefa w Kostrzynie nad Odrą dz. Nr 4/35 obręb 3 Forty 

Tryb zamówienia i nazwa zamówienia

DO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 Zamówienie nie zostało udzielone

lub

1) Data udzielenia zamówienia:  21.09.2021r  kwota umowy za wykonanie zadania-      3 309  089,00 PLN netto

2) NAZWA PODMIOTU, któremu udzielono zamówienia

Nazwa: Konsorcjum firm: Lider Mazel SA, Partner Energia Polska Solare Sp. z o.o.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej  

2) DATA ZAMIESZCZENIA NINIEJSZEJ INFORMACJI:

22.09.2021r