Wynik przetargu - Przetarg 003-2021INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

003/2020

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do 50kW (prosument) na terenie  Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą, podstrefa w Nowej Soli dz. Nr 9/3, 9/26 oraz dz. Nr 14/11 gmina Nowa Sól obręb 6

Tryb zamówienia i nazwa zamówienia

DO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zamówienie nie zostało udzielone

lub

1) Data udzielenia zamówienia:  23.06.2021r  kwota umowy za wykonanie zadania-      293 400,00 PLN netto

2) NAZWA PODMIOTU, któremu udzielono zamówienia

Nazwa: Energia Polska Solare Sp. z o.o.: 53-325 Wrocław, ul. Gen. J. Hallera 78/7

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej  

2) DATA ZAMIESZCZENIA NINIEJSZEJ INFORMACJI:

24.06.2021r