Wynik przetargu - Przetarg 002-2021INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

002/2021

Roboty remontowe nawierzchni drogi na terenie podstrefy Słubice Kostrzyńsko słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą, Świecko gm. Słubice dz. Nr 9/7 obręb 10. 

Tryb zamówienia i nazwa zamówienia

DO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 Zamówienie nie zostało udzielone

lub

1) Data udzielenia zamówienia:  08.06.2021r  kwota umowy za wykonanie zadania-      490 000,00 PLN netto

2) NAZWA PODMIOTU, któremu udzielono zamówienia

Nazwa: PBO Budomex SA; 70-778 Szczecin, ul. Turkusowa 26.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej  

2) DATA ZAMIESZCZENIA NINIEJSZEJ INFORMACJI:

10.06.2021r