Wynik przetargu - Przetarg 005-2021INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

005/2021

Wykonanie utwardzenia dna zbiorników retencyjnych nr 1 i 2 w podstrefie w Słubicach dz. Nr 74/77 obręb 3 Słubice. 

Tryb zamówienia i nazwa zamówienia

DO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 Zamówienie nie zostało udzielone

lub

1) Data udzielenia zamówienia:  02.06.2021r  kwota umowy za wykonanie zadania-      244 900,00 PLN netto

2) NAZWA PODMIOTU, któremu udzielono zamówienia

Nazwa:PI Inżynieria Sp. z o.o.;66-400 Gorzów Wlkp. ,ul. Podmiejska-Boczna 11.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej  

2) DATA ZAMIESZCZENIA NINIEJSZEJ INFORMACJI:

08.06.2021r