Wynik przetargu - Przetarg 001-2021INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

001/2021

-  Projekt budowlany zrzutu wód opadowych z terenu kompleksu nr1 podstrefy Słubice KSSSE SA . 

Tryb zamówienia i nazwa zamówienia

DO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 Zamówienie nie zostało udzielone

lub

1) Data udzielenia zamówienia:  11.02.2021r  kwota umowy za wykonanie zadania-      188 000,00 PLN netto

 

2) NAZWA PODMIOTU, któremu udzielono zamówienia

Nazwa: Biuro Projektowe VORTEX.;66-400 Gorzów Wlkp. ,ul. Podmiejska-Boczna 11.

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej  

2) DATA ZAMIESZCZENIA NINIEJSZEJ INFORMACJI:

    11.02.2021r