Wynik przetargu - Przetarg 003-2020INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

003/2020

Budowa kanalizacji deszczowej, otwartego zbiornika retencyjnego i przepompowni wód deszczowych wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zjazdu na terenie kompleksu nr2 podstrefy Słubice KSSSE SA w Słubicach (dz. Nr 74/73,74/77,74/76 obręb 3) 

Tryb zamówienia i nazwa zamówienia

DO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 Zamówienie nie zostało udzielone

lub

1) Data udzielenia zamówienia:  04.11.2020r  kwota umowy za wykonanie zadania-      1 249 500,00 PLN netto

 

2) NAZWA PODMIOTU, któremu udzielono zamówienia

Nazwa: PI Inżynieria Sp. z o.o.;66-400 Gorzów Wlkp. ,ul. Podmiejska-Boczna 11.

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej  

2) DATA ZAMIESZCZENIA NINIEJSZEJ INFORMACJI:

05.11.2020r