Wynik przetargu - Przetarg 004-2020INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 004/2020

Budowa sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z zakładu Nord do istniejącego zbiornika retencyjnego wód deszczowych na terenie podstrefy Nowa Sól KSSSE SA w Nowej Soli (dz. Nr 9/14,9/22,9/23/ obręb 6 ) 

Tryb zamówienia i nazwa zamówienia

DO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 Zamówienie nie zostało udzielone

lub

1) Data udzielenia zamówienia:  06.10.2020r  kwota umowy za wykonanie zadania-      360 400,00 PLN netto

 

2) NAZWA PODMIOTU, któremu udzielono zamówienia

Nazwa:PI Inżynieria Sp. z o.o.;66-400 Gorzów Wlkp. ,ul. Podmiejska-Boczna 11.

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej  

2) DATA ZAMIESZCZENIA NINIEJSZEJ INFORMACJI:

   07.10.2020r