Wynik przetargu - Przetarg 001-2020INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Remont i rozbudowa zbiornika retencyjnego na terenie podstrefy Nowa Sól Kostrzyńsko-Słubickiej specjalnej strefy Ekonomicznej SA dz. ew. nr 14/11, obręb 0006, jedn. ewid. 080401 1. Miasto Nowa Sól. 

Tryb zamówienia i nazwa zamówienia

DO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

   1) Data udzielenia zamówienia:    

        28.02.2020r

   2) NAZWA PODMIOTU, któremu udzielono zamówienia

        Nazwa: Instach  Sp. z o.o. 66-400 Gorzów Wlkp, ul. Zwiadowców 14

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

   1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej   

   2) DATA ZAMIESZCZENIA NINIEJSZEJ INFORMACJI:

        03.03.2020r