MajątekMAJĄTEK SPÓŁKI
KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

MAJĄTEK 2020

Dane na dzień 31.12.2020r.

A

AKTYWA TRWAŁE

74.808.173,70

I.

Wartości niematerialne i prawne

0

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

60.865.792,90

III.

Należności długoterminowe

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

13.942.280,80

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

B

AKTYWA OBROTOWE

100.634.413,37

I.

Zapasy

18.139.726,86

II.

Należności krótkoterminowe

1.310.143,97

III.

Inwestycje krótkoterminowe

80.966.672,77

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

217.869,77

 

AKTYWA RAZEM

175.442.587,07


MAJĄTEK 2019

Dane na dzień 31.12.2019r.

A

AKTYWA TRWAŁE

71.371.954,22

I.

Wartości niematerialne i prawne

0

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

57.305.279,86

III.

Należności długoterminowe

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

14.066.674,36

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

B

AKTYWA OBROTOWE

77.804.075,20

I.

Zapasy

29.795.184,53

II.

Należności krótkoterminowe

1.493.542,24

III.

Inwestycje krótkoterminowe

46.205.213,70

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

310.134,73

 

AKTYWA RAZEM

149.176.029,42


MAJĄTEK 2018

Dane na dzień 31.12.2018r.

A

AKTYWA TRWAŁE

70.450.160,20

I.

Wartości niematerialne i prawne

0

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

56.311.484,08

III.

Należności długoterminowe

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

14.138.676,12

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

B

AKTYWA OBROTOWE

75.965.269,05

I.

Zapasy

32.712.178,54

II.

Należności krótkoterminowe

1.716.250,05

III.

Inwestycje krótkoterminowe

41.238.780,70

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

298.059,76

 

AKTYWA RAZEM

146.415.429,25


MAJĄTEK 2017

Dane na dzień 31.12.2017r.

A

AKTYWA TRWAŁE

70.198.451,56

I.

Wartości niematerialne i prawne

18.333,29

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

56.009.046,91

III.

Należności długoterminowe

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

14.171.071,36

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

B

AKTYWA OBROTOWE

68.668.983,32

I.

Zapasy

28.393.030,73

II.

Należności krótkoterminowe

3.065.846,86

III.

Inwestycje krótkoterminowe

37.011.690,80

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

198.414,93

 

AKTYWA RAZEM

138.867.434,88


MAJĄTEK 2016

Dane na dzień 31.12.2016r.

A

AKTYWA TRWAŁE

69.853.883,94

I.

Wartości niematerialne i prawne

38.333,33

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

55.197.083,00

III.

Należności długoterminowe

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

14.618.467,61

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

B

AKTYWA OBROTOWE

46.770.194,94

I.

Zapasy

30.475.166,13

II.

Należności krótkoterminowe

3.198.097,57

III.

Inwestycje krótkoterminowe

12.858.887,94

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

238.043,30

 

AKTYWA RAZEM

116.624.078,88


MAJĄTEK 2015

Dane na dzień 31.12.2015r.

A

AKTYWA TRWAŁE

85.092.088,96

I.

Wartości niematerialne i prawne

0,00

II.

Rzeczowe aktywa trwałe

53.598.984,99

III.

Należności długoterminowe

0,00

IV.

Inwestycje długoterminowe

31.493.103,97

V.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00

B

AKTYWA OBROTOWE

26.588.401,28

I.

Zapasy

5.063.045,27

II.

Należności krótkoterminowe

3.239.976,09

III.

Inwestycje krótkoterminowe

18.065.830,36

IV.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

219.549,56

 

AKTYWA RAZEM

111.680.490,24