Wynik przetargu - Przetarg 004-2019INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

- Rozbudowa i przebudowa  zbiornika retencyjnego nr 1  wraz z niezbędną infrastrukturą  terenie kompleksu nr2 podstrefy Słubice KSSSE SA ( dz. ew. nr 9/7, 9/8, obręb 0010, jedn. ewid. 080505-5 Słubice-obszar wiejski)

Tryb zamówienia i nazwa zamówienia

DO ZAMÓWIENIA NIE STOSUJE SIĘ PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 9)

1) Data udzielenia zamówienia:    

      22.10.2019r

2) NAZWA PODMIOTU, któremu udzielono zamówienia

    Nazwa: Instach  Sp. z o.o. 66-400 Gorzów Wlkp, ul. Zwiadowców 14

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

   1) Zamówienie nie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej   

   2) DATA ZAMIESZCZENIA NINIEJSZEJ INFORMACJI:

       11.10.2019r