Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 23 maja 2018r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015 roku poz. 2037 z późn. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w  dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” nr 99 [4749] z dnia 23 maja 2018 roku i na stronie internetowej www.kssse.pl

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2018 roku było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Nowa Sól Kompleks nr 1.

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę ALUMETAL Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Soli.