Rozstrzygnięcie przetargu łącznego ogłoszonego w dniu 23.05.2018r.Przetarg łączny przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2037 z późn. zm.), oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” nr 99 [4749] z dnia 23 maja 2018 roku i na stronie internetowej www.kssse.pl

Przedmiotem przetargu łącznego było wyłonienie przedsiębiorcy, który:

  • uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
  • nabędzie prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni łącznej 11,4110 ha, składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 833/44, 833/45, 833/46, 833/29 położonej w obrębie 0013 Wilkowice gminy Lipno na terenie Podstrefy Lipno Kompleks nr 1.

W wyniku przeprowadzonego przetargu łącznego wyłoniono przedsiębiorcę TB Properties B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie.