Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 26 kwietnia 2018r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015 roku poz. 2037 z późn. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku "Dziennik Gazeta Prawna" nr 82 [4732] z dnia 26 kwietnia 2018 roku i na stronie internetowej www.kssse.pl

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniu 22 maja 2018 roku było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sulechów.

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę "Eurokey Recycling Limited" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Zielonej Górze.