Rozstrzygnięcie przetargu łącznego ogłoszonego w dniu 13 marca 2018r.Przetarg łączny przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2037 z późn. zm.), oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” nr 51 [4701] z dnia 13 marca 2018 r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

Przedmiotem przetargu łącznego było wyłonienie przedsiębiorcy, który:

  • uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
  • nabędzie prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni łącznej 2,0050 ha oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek: 105/15, 106/1 i 107/3, położonych w obrębie 7 miasta Gubin, na terenie Podstrefy Gubin Kompleks nr 1.

W dniu wyznaczonym na złożenie oferty – 23 kwietnia 2018 roku  nie wpłynęła żadna oferta - nie wyłoniono żadnego przedsiębiorcy.