Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 21 lutego 2018r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2037 z późn. zm.), oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” nr 37 [4687] z dnia 21 lutego 2018 roku i na stronie internetowej www.kssse.pl.

Przedmiotem rokowań było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa Goleniów Kompleks nr 12.

W dniu wyznaczonym na złożenie oferty – 23 marca 2018 roku nie wpłynęła żadna oferta - nie wyłoniono żadnego przedsiębiorcy.