Komunikat w sprawie działań MG podjętych po pożarze targowiska w Słubicach

2007-01-12

Z 10 na 11 stycznia br. na targowisku w Słubicach wybuchł pożar. W ciągu jednej nocy źródło utrzymania straciło ok. 6 tys. osób. Słubickie targowisko było największym miejscem pracy w 18 tys. mieście.
W związku z tym, minister gospodarki podjął natychmiastowe działania zmierzające do znalezienia inwestorów, którzy stworzyliby nowe miejsca pracy w Słubicach.
Zostały wydane już stosowne instrukcje dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Ministerstwo Gospodarki jest również w ciągłym kontakcie z władzami samorządowymi Słubic.
W najbliższym dniach zostaną wskazane i opisane tereny inwestycyjne w regionie. Będą one następnie prezentowane potencjalnym inwestorom. Minister Gospodarki uruchomi specjalny tryb ich poszukiwania m.in. poprzez ogłoszenia w specjalistycznej prasie zagranicznej. Na bazie odpowiedzi na ogłoszenia oraz w oparciu o bieżące kontakty MG i PAIiIZ powstanie lista potencjalnych inwestorów.