Randstad - Nowe Rozporządzenie MPiPS w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców

2007-07-24

Od dnia 20 lipca 2007r. weszło w życie Rozporządzenie MPiPS w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dotyczące obywateli Białorusi, Rosji i Ukrainy. Jedyną formalnością, jaką powinien spełnić przyszły pracodawca jest zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy (zgodnie z siedzibą spółki) oświadczenia o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi pracy. Do tego celu został przygotowany odpowiedni wzór dokumentu, którego treść znajduje się na stronach Ministerstwa.

Naszym zdaniem jest to niezwykle pożądany i długo oczekiwany przez pracodawców krok w kierunku otwierania polskiego rynku pracy na osoby będące obywatelami krajów nie należących do Unii Europejskiej, co w obecnej sytuacji na polskim rynku pracy z pewnością przysłużyłoby się wielu firmom borykającym się z niedoborami kadrowymi. Kłopotliwe jednakże jest ograniczenie czasu zatrudnienia na podstawie wyżej wymienionego oświadczenia - są to 3 miesiące w okresie kolejnych 6 miesięcy. Można wnioskować więc, że zamysłem ustawodawcy jest danie pracodawcy pewnego okresu czasu na sprawdzenie, czy dany pracownik spełnia jego oczekiwania i pozwoli na wystąpienie o uzyskanie pozwolenia na pracę w czasie trwania początkowego 3-miesięcznego okresu zatrudnienia.

Z pewnością skorzystają z tej możliwości obcokrajowcy obecnie znajdujący się w Polsce, gdyż dla nich znacznie łatwiejsze będzie podjęcie pracy na okres 3 miesięcy bez możliwości jej przedłużenia bez zbędnych formalności. Dla osób przyjeżdżających do Polski specjalnie w celu podjęcia pracy, zatrudnienie przez 3 miesiące może nie być wystarczającym bodźcem do podjęcia ryzyka znalezienia się w obcym kraju.

Agnieszka Buli
Członek Zarządu Randstad