Jesteśmy najlepsi w województwie!

2007-07-06

Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została laureatem trzynastego Rankingu Firm Województwa Lubuskiego. W kategorii firm zatrudniających od 10 do 50 osób zostaliśmy uzyskaliśmy pierwsze miejsce.

Konkurs organizowany jest przez Gazetę Lubuską pod patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego. Kapituła konkursu kwalifikuje firmy w trzech kategoriach: zatrudniające do 9 osób, od 9 do 50 osób i powyżej 50 osób. Klasyfikacja zostaje ustalona na podstawie łącznej punktacji osiągniętej w sześciu kategoriach: przychód (wielkość przychodu netto osiągniętego w ostatnim roku kalendarzowym), dynamika przychodu (iloraz przychodu netto z roku ocenianego do przychodu netto z roku poprzedniego (w procentach), zysk (wielkość zysku brutto osiągniętego w ostatnim roku kalendarzowym), rentowność (wskaźnik rentowności sprzedaży brutto jako iloraz zysku brutto do przychodu netto (w procentach), nakłady na inwestycje (przychód netto przeznaczony na inwestycje w stosunku do przychodu netto ogółem (w procentach), przychód w przeliczeniu na pracownika (przychód netto ze sprzedaży wyrobów i/lub usług przypadający na jednego zatrudnionego, wg średniorocznego zatrudnienia ogółem).

Punktowane są wszystkie wymienione kategorie, a kolejność firm w rankingu w poszczególnych grupach jest ustalana na podstawie sumy punktów uzyskanych w każdej kategorii.

Zajęcie czołowego miejsca w rankingu, w którym reguły klasyfikacyjne opierają się na twardych wynikach finansowych, świadczy o świetnej kondycji naszej firmy. Ogłoszony kilka miesięcy temu ranking firm województwa lubuskiego przez magazyn gospodarczy Forbes, w którym K-S SSE również zajęła pierwsze miejsce oraz dzisiejsze wyróżnienie potwierdzają doskonałą kondycję oraz potencjał firmy. Gratulacje!

Na podstawie informacji z Gazety Lubuskiej
Izabela Fechner