Misja do Chin już w przyszłym roku! – potwierdza delegacja z Hainan
w Lubuskiem

W województwie lubuskim przebywali przedstawiciele partnera naszego województwa - chińskiej prowincji Hainan. Jest to efekt długoletniej współpracy pomiędzy tymi regionami. Majowa wizyta delegacji Lubuskiego na EXPO 2010 pod wodzą marszałka Marcina Jabłońskiego przygotowana przy współudziale Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. zaowocowała również krótkim, ale ważnym pobytem w Hainan. Obecny przyjazd delegacji chińskiej jest efektem tej wizyty.

Podczas szeregu spotkań z przedstawicielami samorządu i z przedsiębiorcami z województwa lubuskiego w dniach od 17 do 20 października 2010 odbyły się ważne rozmowy dotyczące współpracy, przede wszystkim gospodarczej i naukowej, w najbliższych latach. Omówiono między innymi możliwości inwestowania w naszym regionie oraz współpracy w dziedzinie kultury, turystyki oraz nauki.

18 października 2010 r. w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze chińska delegacja miała możliwość zapoznania się z potencjałem gospodarczym województwa oraz z planami zagospodarowania Lubuskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego, którym zarządza - z ramienia zarządu województwa - Arkadiusz Kowalewski, były pracownik K-S SSE S.A.

Szef marketingu K-S SSE S.A. Andrzej Kail podkreślił, że dynamiczny rozwój regionu możliwy jest między innymi dzięki aktywności Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na dowód tego twierdzenia przedstawił liczne inwestycje bezpośrednie w poszczególnych podstrefach, w szczególności zaś inwestycję chińskiego koncernu TPV w Gorzowie WLkp. - największą azjatycką (chińską!) inwestycję w zachodniej Polsce.

Chińczycy z dużym uznaniem wypowiadają się o aktywności gospodarczej Lubuszan. Zapraszają do zaaranżowanych spotkań w systemie Business to Business (B2B) z zainteresowanymi przedsiębiorcami z Hainanu w przyszłym roku.

- Taką misję mamy zaplanowaną wiosną 2010 - zauważa Izabela Fechner, w strefie odpowiedzialna za promocję gospodarczą, m. in. za przygotowanie i realizację misji inwestycyjnych - już rozpoczęły się prace przygotowawcze. Jest duże zainteresowanie ze strony lubuskich przedsiębiorców, gdyż Chiny są obecnie najszybciej rozwijającym się krajem świata. Szkoda byłoby nie wykorzystać tego potencjału.

- Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do udziału w tej misji - mówi wiceprezes K-S SSE S.A. Roman Dziduch. - takie spotkania są najskuteczniejszą formą nawiązywania kontaktów handlowych.

Dotychczasowe wspólne doświadczenia Strefy i Województwa w zakresie organizacji misji gospodarczych są najlepszą rekomendacją dla udziału w misji do Hainan - dodaje Artur Malec prezes zarządu K-S SSE S.A.