Podsumowanie działalności K-S SSE S.A. w roku 2010

Spółka wydała w całym roku 12 zezwoleń; inwestorzy zadeklarowali łącznie sumę 539,5 mln PLN wydatków inwestycyjnych przy stworzeniu 2694 nowych miejsc pracy. Analogicznie w roku 2009 spółka wydała 8 zezwoleń na łączną sumę 143,85 mln PLN przy stworzeniu 332 nowych miejsc pracy.

Z dwunastu zezwoleń 7 dotyczy nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, natomiast 5 zezwoleń dotyczy rozbudowy firm już funkcjonujących w Strefie. 4 projekty zostaną zrealizowane w Kostrzynie nad Odrą, 3 w Gorzowie, po jednym w Słubicach, Poznaniu, Karlinie, Swarzędzu i Stęszewie.