Pierwsze zezwolenie w roku 2011

8 lutego 2011 Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała pierwsze w tym roku zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Strefy firmie „Dried Flowers" Export-Import-Produkcja Sp. z o.o. Jest to już trzecie zezwolenie wydane tej firmie i 191 zezwolenie wydane w naszej Strefie. Realizacja kolejnego projektu inwestycyjnego ma na celu wprowadzenie do sprzedaży tzw. peletu, który jest bardzo wydajnym paliwem powstającym przez przerób biomasy. Pelet produkowany jest w 100% z naturalnych składników takich jak wióry, trociny, słoma zbóż, słoma rzepaku, rośliny energetyczne.
Spółka wytwarzając wyroby dekoracyjne z ozdób naturalnych produkuje pewne ilości niewykorzystanych odpadów, w tym trociny i słomę. Ponadto posiada nie w pełni zagospodarowane surowce naturalne, z których planuje wytwarzać i odsprzedawać produkt. Planuje również pozyskiwać surowiec od okolicznych rolników. Produkt finalny będzie biopaliwem wykorzystywanym do wytwarzania energii.

Zgodnie z warunkami zezwolenia inwestor - „Dried Flowers" Export-Import-Produkcja Sp. z o.o. deklaruje zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia kształtującego się na poziomie 16 pracowników poprzez zatrudnienie co najmniej 2 nowych pracowników w terminie do 31.12.2015r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 18 pracowników do dnia 31.12.2018r. oraz poniesienie wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 1.700.000,00 PLN w terminie do 31.12.2015r.. Termin zakończenia projektu inwestycyjnego do dnia 31.12.2015r.

Gratulujemy i życzymy dalszego dynamicznego rozwoju!