Kolejne zezwolenia w naszej strefie!

W ostatnim czasie Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wydała dwa nowe zezwolenia na działalność w K-S SSE.

1) Green Source Poland Sp. z o.o., kapitał hiszpański, branża biopaliw, zezwolenie nr 195 z 10 maja 2011

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest budowa zakładu produkcyjnego Green Source Poland Sp. z o.o. zlokalizowanego na terenie gminy Kostrzyn nad Odrą na terenie K-S SSE, Kompleks Nr 1. Celem jest uruchomienie produkcji bioetanolu jako komponentu do wytwarzania biopaliw i wysoko przetworzonego komponentu do produkcji pasz złożonych - DDGS (Distillers Dried Grains with Sollubles) jako produktu ubocznego procesu produkcyjnego. Realizacja projektu ma na celu wprowadzenie na rynek polski i europejski wysoce stężonego bioetanolu.
Tę inwestycję szacujemy jako najbardziej znaczącą w roku 2011. Inwestor deklaruje poniesienie do dnia 28 lutego 2014 nakładów inwestycyjnych w wysokości 737 428 650 zł oraz zatrudnienie i utrzymanie do 28 lutego 2019, 101 pracowników.

2) Gedia Poland Assembly Sp. z o.o., branża motoryzacyjna, kapitał niemiecki, zezwolenie nr 196 z 30 maja 2011

Inwestycja będzie realizowana na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Nowa Sól Kompleks 1. Przedsiębiorca deklaruje zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia na terenie strefy kształtującego się na poziomie 192 pracowników poprzez utworzenie co najmniej 10 nowych miejsc pracy do 31 marca 2014r. i utrzymanie zatrudnienia na poziomie co najmniej 202 pracowników do 31 marca 2019r. oraz poniesienie w związku z realizacją inwestycji wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 9.450.000,00 PLN do 31 marca 2014r. Zakończenie inwestycji przewidziano do 31 grudnia 2014r. Przedsiębiorca produkuje metalowe elementy z wykorzystaniem techniki spawania - części i akcesoriów do samochodów, głównie dla koncernu General Motors. Przedsięwzięcie inwestycyjne GEDIA Poland Assembly Sp. z o.o. obejmuje rozbudowę istniejącego zakładu i rozszerzenie dotychczasowego asortymentu produkcji o komplety wahaczy do jednego z nowych modeli samochodów osobowych.

Od początku roku 2011 do dnia 1 czerwca 2011 nasza spółka wydała łącznie 6 zezwoleń na działalność gospodarczą w K-S SSE. Łączna wartość deklarowanych inwestycji wynosi obecnie 818,7 mln PLN, a liczba deklarowanych nowoutworzonych miejsc pracy wynosi 208.
Gratulujemy i... zapraszamy następnych inwestorów!