Szóste zezwolenie w Strefie w roku 2010

30 czerwca wydaliśmy kolejne, szóste już w tym roku zezwolenie dla firmy Dunster Polska Sp. z o.o. Firma z kapitałem brytyjskim działać będzie w podstrefie w Karlinie (zachodniopomorskie). W ramach realizacji projektu uruchomiona zostanie linia technologiczna do produkcji kolektorów słonecznych.

Na podstawie wydanego zezwolenia inwestor zobowiązał się do poniesienia wydatków inwestycyjnych w wysokości co najmniej 900.000,00 PLN w terminie do dnia 31.12.2012 oraz do zatrudnienia 3 pracowników w terminie do dnia 31.12.2012. Również w takim terminie powinien zakończyć się proces inwestycyjny.

Planowana wielkość produkcji w pierwszych miesiącach działalności to około 100 sztuk kolektorów miesięcznie. Odbiorcami gotowych wyrobów maja być odbiorcy hurtowi około 90 % i klienci indywidualni około 10% produkcji. Większość produkcji będzie eksportowana do krajów Unii Europejskiej, ale nie tylko. Kolektor jest bardzo prosty w montażu i praktycznie bezobsługowy, nie wymaga zasilania energią elektryczną, jak deklaruje inwestor. Prostota w działaniu czyni produkt firmy bardzo konkurencyjnym na rynku europejskim i światowym.

Gratulujemy Strefie i witamy w gronie nowych inwestorów!