Firma Green Source dostanie dofinansowanie inwestycji!

A jednak się udało! Pięcioletni bój o wsparcie finansowe dla wartej ponad 900 mln złotych inwestycji hiszpańskiej firmy Green Source zakończył się w końcu sukcesem.
Jak informuje Wiceprezes Zarządu Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Roman Dziduch Ministerstwo Gospodarki przeznaczyło grant finansowy na dofinansowanie budowy fabryki bioetanolu w podstrefie Kostrzyn nad Odrą Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Hiszpański koncern Sniace z branży biopaliw bezskutecznie zabiegał o udzielenie pomocy publicznej dla planowanej w Kostrzynie inwestycji już od roku 2005. Dopiero na początku maja 2008, kiedy firma złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji do programu operacyjnego - innowacyjna gospodarka na lata 2007-2013, działanie 4.5.1, sprawa nabrała tempa. Po długich negocjacjach ostatecznie Ministerstwo Gospodarki przyjęło wniosek i wydało decyzję o wsparciu inwestycji, która teraz już bez przeszkód może być realizowana.
Inwestycja zlokalizowana na 22 hektarach gruntu w pobliżu rzeki Odry ma dać zatrudnienie dla ponad 200 osób a jej wartość szacuje się na ok. 220 mln Euro. Inwestycja ta ma strategiczne znaczenie dla rolnictwa w 4
województwach: dolnośląskim, lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim z racji zapotrzebowania na surowiec, którym są rośliny zawierające skrobię lub gluten. Firma podpisała już wstępne umowy z rolnikami na dostawę surowca.
Ponadto w 2006 roku zostało podpisane trójporozumienie o warunkach objęcia terenu statusem SSE i przygotowania infrastruktury pomiędzy inwestorem, Kostrzyńsko - Słubicką Specjalną strefą Ekonomiczną S.A. i miastem Kostrzyn nad Odrą.