Spotkanie inwestycyjne w Lubsku

W czwartek 16.06. nad Zalewem "Karaś" odbyło się przedwakacyjne spotkanie Burmistrza Lubska z przedsiębiorcami.

Pierwsza oficjalna część spotkania miała charakter tematyczny, zaproszeni goście z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przekazali lubskim przedsiębiorcom interesujące informacje z zakresu dostępnych środków unijnych, możliwości ubiegania się o dotacje i dofinansowania, a także możliwości inwestycyjne.

Po przerwie w drugiej części spotkania przedstawiono prezentację gospodarczo-inwestycyjną gminy Lubsko oraz poruszono kilka ciekawych wątków podczas panelu dyskusyjnego.

Burmistrz Lubska pragnie raz jeszcze serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za przybycie licząc, że uroczystość ta wpisze się na stałe w dorocznym kalendarzu spotkań.