Zwiększamy powierzchnię!

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 23 marca 2009, które weszło w życie 17 kwietnia 2009, obszar Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zwiększył się o 71,9451 ha i wynosi obecnie 1 258,3254 ha łącznie.

W wyniku rozszerzenia utworzono trzy nowe podstrefy:
- Skwierzyna, woj. lubuskie (12,1971ha),
- Buk, woj. wielkopolskie (6,2902 ha),
- Przemęt, woj. wielkopolskie (5,7500 ha)

Tym samym K-S SSE ma już 25 podstref. Dodatkowo powiększono o dodatkowe grunty dwie istniejące podstrefy: - Goleniów (o 31,1743 ha), - Gorzów Wlkp. (o 16,5335 ha). Stan zagospodarowania gruntów w strefie na dzień 17 kwietnia 2009 wynosi 779,2377 ha co stanowi 61,93%.

Gratulujemy gminom i życzymy jak najszybszego zapełnienia nowych gruntów inwestorami!